Søk

Identifikatorer for personer. Syntaks for fødselsnummer, hjelpenummer mv

Standarden beskriver syntaks for fødselsnummer, D-nummer og hjelpenummer og krav som må følges ved tildeling og bruk av hjelpenummer.

​En del pasienter, hovedsakelig nyfødte, utlendinger på kortere besøk i Norge samt personer som søker om oppholdstillatelse, har imidlertid ikke fødselsnummer eller D-nummer. Og for andre kan fødselsnummeret av forskjellige årsaker være ukjent ved innleggelse. Denne standarden spesifiserer den syntaks som skal benyttes ved tildeling av hjelpenummer (H-nummer) i de tilfeller fødselsnummer eller D-nummer ikke er kjent, samt de krav som må følges ved tildeling og bruk av slike hjelpenummer.


Det spesifiseres to nivå av hjelpenummer. Virksomhetsinterne H-nummer som kun skal benyttes innenfor den virksomhet som tildeler dem, og Felles H-nummer som kan benyttes på tvers av virksomhetsgrenser innenfor det norske helsevesenet.
For kompletthets skyld er syntaks for fødselsnummer og D-nummer også inkludert i denne standarden, selv om ansvaret for disse ligger hos Skattedirektoratet.

Utgivers id
HIS 1001:2010
Utgitt
01/2010
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Nei
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei