Søk

Henvisning v1.1

Standarden beskriver en melding som skal brukes ved elektronisk sending og mottak av henvisning 

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018].

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Forskriften sidestiller standarden med Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten x      
Helseforetak og private sykehus   x    
Øvrige virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten/andre virksomheter som yter helsehjelp     x  
Øvrige virksomheter som yter helsehjelp og som mottar henvisninger        x

Mer om henvisning

Meldingen sendes fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Standarden skal ikke brukes ved viderehenvisning, dvs. henvisninger hvor ansiennitetsdato følger av opprinnelig henvisning.

Tannhelsetjenesten må implementere standarden gjennom profilen Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten [HIS 1017:2010].

Utgivers id
HIS 80517:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)
Forrige versjon
​Henvisning v1.0 (HIS 80517:2005)​​
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei