Søk

Henvisning ny tilstand

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 [HIS 80517:2017] i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, for eksempel:

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Innføring av standarden

Standarden er under innføring og skal erstatte Henvisning v.1.1 [HIS 80517:2014] og og Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]

Målgrupper

Anbefalt bruk

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten X  
​Kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert interkommunale virksomheter X  
Tannhelsetjenesten X X
Spesialisthelsetjenesten X X
Andre virksomheter som henviser til spesialisthelsetjenesten X X
Andre private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester X X
Utgivers id
HIS 1207:2018
Utgitt
02/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Profil av
Henvisning v2.0 [HIS 80517:2017]
Fant du det du lette etter?
Ja Nei