Søk

Henvisning ny tilstand

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 [HIS 80517:2017] i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, for eksempel:

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Innføring av standarden

Standarden er under innføring og skal erstatte Henvisning v.1.1 [HIS 80517:2014] og og Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]. For frister og tidsplaner innføring, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Virksomhetstype Sende anbefalt Motta anbefalt
Allmennlegetjenesten X  
​Kommunal helse- og omsorgstjeneste X X
Spesialisthelsetjenesten X X
Øvrige virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten/andre virksomheter som yter helsehjelp X  
Øvrige virksomheter som yter helsehjelp og som mottar henvisninger    X
Utgivers id
HIS 1207:2018
Utgitt
02/2018
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Profil av
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei