Søk

Helseopplysninger v1.6

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes når et helseforetak skal varsle kommunen om at en pasient er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, og dette ikke er varslet tidligere. Meldingen går til saksbehandlertjenesten i kommunen.

Meldingen benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet

  • Varsel om innlagt pasient 
  • Oppdaterte opplysninger  

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 11.

Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt 
Helseforetak og private sykehus X    
Kommuner   X  
​Kommuner i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap     X

 

Versjon
1.6
Utgivers id
HIS 1144:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Profil av
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6
Forrige versjon
Helseopplysninger v1.5
Fant du det du lette etter?
Ja Nei