Søk

Helseopplysninger v1.6

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes når et helseforetak skal varsle kommunen om at en pasient er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, og dette ikke er varslet tidligere. Meldingen går til saksbehandlertjenesten i kommunen.

Meldingen benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet

  • Varsel om innlagt pasient 
  • Oppdaterte opplysninger  

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 11.

Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger v1.5 (HIS 1144:2009)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt 
Helseforetak og private sykehus X    
Kommuner   X  
Andre døgntilbud omfattet av spesialisthelsetjenesten     X

 

Utgivers id
HIS 1144:2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
Helseopplysninger v1.5
Endret
Standarden ble oppdatert 08/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei