Søk

Helseopplysninger v1.5

Melding som benyttes når helseforetak skal varsle kommunen etter utskrivning av pasient.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Helseopplysninger v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Meldingen benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet

  • Varsel om innlagt pasient
  • Oppdaterte opplysninger  

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 11. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger v1.6 (HIS 1144:2014). 

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Helseforetak og private sykehus X  
Kommuner   X

 

Utgivers id
HIS 1144:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Skal erstattes av
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei