Søk

Helseopplysninger til lege v1.5

Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Helseopplysninger til lege v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Meldingen benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.
  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.
  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.  

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 12. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009). 

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten X  
Fastleger   X


 

 

 

Utgivers id
HIS 1145:2009
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Pleie - og omsorgsmeldinger
i referansekatalogen
Ja
Status
Under utfasing
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei