Søk

Gi innspill om metode for utvikling og bruk av nasjonale områdeprofiler

Bakgrunn: HL7 FHIR

HL7 FHIR er en standard som beskriver informasjon på en strukturert måte for bruk i datadelingsgrensesnitt.

FHIR består av ressurser som beskriver grunnleggende informasjonsobjekter som kan tilpasses til spesifikke formål, for eksempel pasientinformasjon eller behandlingsplan. Denne tilpasningen skjer gjennom profilering av ressursene, og ved å sette disse profilene sammen på en strukturert måte kan man utveksle informasjon som hører sammen.

Direktoratet ønsker tilbakemeldinger på metode om områdeprofiler

En nasjonal områdeprofil er en tilpassning av internasjonale FHIR-ressurser for samhandling. Formålet med profilene er å sikre langssiktig semantisk samhandlingsevne i helsetjenesten.

Direktoratet for e-helse har laget et utkast til en veileder som beskriver en metode for utvikling og bruk av HL7 FHIR områdeprofiler.

Last ned utkastet (pdf)

Hva ønsker direktoratet innspill på?

Direktoratet ønsker innspill på innholdet i dokumentet og tilbakemelding på hvorvidt en slik metode kan fungere i praksis når sektoren skal i gang med å utvikle områdeprofilering.

Er det andre måter å organisere arbeidet på som kan fungere bedre?

Hvordan gi innspill?

Direktoret ønsker innspill fra alle som er interessert i, eller utvikler samhandlingsløsninger med HL7 FHIR.

Innspill sendes til postmottak@ehelse.no og merkes sak 21/155

Frist for innspill: 12. mars 2021

Videre arbeid med dokumentet

Alle innspill blir vurdert og endringer blir implementert i dokumentet etter tilbakemeldingsfristen.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei