Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende en forespørsel eller svare på en forespørsel i tilknytning til pasientforløp som involverer pleie- og omsorgssektoren.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 16

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Pleie- og omsorgstjenesten x x    
Fastleger x x    
Helseforetak og private sykehus x x    
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap*     x x

* Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog.

Relaterte dokumenter

Utgivers id
HIS 1152:2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Dialogmelding
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Profil av
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei