Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende en forespørsel eller svare på en forespørsel i tilknytning til pasientforløp som involverer pleie- og omsorgssektoren.

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 16

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Pleie- og omsorgstjenesten x x    
Fastleger x x    
Helseforetak og private sykehus x x    
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap*     x x

* Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog.

Relaterte dokumenter

Utgivers id
HIS 1152:2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Profil
Emne
Dialogmelding
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017)
Profil av
Dialogmelding v1.0 
Fant du det du lette etter?
Ja Nei