Søk

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende eller svare på en forespørsel.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 16. 

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste x x    
Fastleger x x    
Helseforetak og private sykehus x x    
Kommuner, i forbindelse med heldøgns medisinsk akuttberedskap     x x

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Helsefaglig dialog.

Utgivers id
HIS 1152:2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Skal erstattes av
Profil av
Endret
Standarden ble oppdatert 12/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei