Søk

eResept – Verify-melding (ERMV)

Dokumentet er tilgjengelig fra: Dokumentasjon for e-resept

Verify-meldingen bidrar til å sikre kvalitet og personvern i e-resept.

Dokumentet beskriver en melding/web service som benyttes mot Reseptformidleren for å kontrollere at kommunikasjonsløsningene er i orden og fungerer («handshake»).

Målgrupper

Virsomhet Sende obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept x
Apotek og bandasjister x

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept, 25.09.2019. 

Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei