Søk

EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

Standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov.

Standarden skal bidra til å forenkle prosessen knyttet til registrering av vedtak i EPJ slik at en unngår dobbeltregistrering. Dette skjer blant annet ved at samme registrering både kan danne grunnlag for en elektronisk tvangsprotokoll, og skrives ut i form av et vedtaksskjema til pasient og eventuelt nærmeste pårørende. 

Den enhetlige formen for registrering vil gi direkte sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette vil både kunne forenkle og forbedre rapporteringen til Norsk Pasientregister. Standarden vil dermed gi en betydelig bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og ovenfor den enkelte pasient. 

Standarden er oppdatert i henhold til endringer i psykisk helsevernloven som trådte i kraft 1. september 2017. I tillegg er det foretatt en rekke forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.

I denne versjonen er det tatt med krav som beskriver hvordan en pasients opphold i psykisk helsevern kan deles inn i forskjellige perioder bestemt av det aktuelle rettslige grunnlaget, og hvordan vedtakene skal knyttes opp mot disse periodene.

Anbefalt for 
Virksomheter i psykiske helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven

Anbefalt av Helsedirektoratet

Relaterte dokumenter

Utgivers id
HIS 80702:2020
Utgitt
03/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Erstatter
EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2017) [utgått]
Kontakt
Postmottak, Sentralbord
Fant du det du lette etter?
Ja Nei