Søk

EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

Denne standarden stiller krav til registrering og utskrift av vedtak om tvang etter psykisk helsevernloven, i det psykiske helsevernet for voksne.

Standarden skal bidra til å forenkle prosessen knyttet til registrering av vedtak i EPJ slik at en unngår dobbeltregistrering. Dette blant annet ved at samme registrering både kan danne grunnlag for en 'elektronisk tvangsprotokoll', og skrives ut i form av et vedtaksskjema til pasient og eventuelt nærmeste pårørende. 

Den enhetlige formen for registrering vil gi direkte sammenlignbare tall for alle institusjoner i psykisk helsevern. Dette vil både kunne forenkle og forbedre rapporteringen til Norsk Pasientregister. Standarden vil dermed gi en betydelig bedre oversikt over bruken av tvang innenfor den enkelte institusjon og ovenfor den enkelte pasient. 

Denne versjonen av standarden er oppdatert i henhold til endringer i psykisk helsevernloven som trådte i kraft 1. september 2017.

Anbefalt for 
Virksomheter i psykiske helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven

Anbefaling: Anbefaling HIS 80702:2017 EPJ std - Vedtak etter psykisk helsevernloven (PDF)

Relaterte dokumenter

Utgivers id
HIS 80702:2017
Utgitt
12/2017
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Erstatter
EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) [utgått]
Kontakt
Postmottak, Sentralbord
Fant du det du lette etter?
Ja Nei