Søk

EPJ standard: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

Denne standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av rusbehandling i en elektronisk pasientjournal (EPJ).

Utvalget av opplysninger tar utgangspunkt i minste basis datasett (MBDS) for rusbehandling fra 2006.

Anbefaling: Utarbeidet av KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på oppdrag fra Helsedirektoratet avdeling Psykisk helsevern og rus

Relaterte dokumenter

Utgivers id
HIS 1031:2011
Utgitt
06/2011
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Innhold og funksjonalitet i EPJ-systemer
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Anbefalt for
Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Fant du det du lette etter?
Ja Nei