Søk

Epikrise v1.2

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Standarden er under innføring

Standarden skal erstatte Epikrise v.1.1. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Gjeldene forskrift sidestiller Epikrise v1.1 og Epikrise v1.2, men i utkast til ny forskrift er Epikrise v1.1 foreslått faset ut. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten X      
Helseforetak og private sykehus X X    
Allmennlegetjenesten   X    
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X X  
Øvrige virksomheter som sender epikriser     X  
Øvrige virksomheter som mottar epikriser       X

 

Utgivers id
HIS 80226:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Under innføring
Endret
Dokumentet ble oppdatert 15. oktober 2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei