Søk

Epikrise v1.2

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Om epikrise

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Denne standarden beskriver en type som skal brukes for elektronisk sending og mottak av epikrise. 

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Forskriften sidestiller standarden med Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten X      
Helseforetak og private sykehus X X    
Allmennlegetjenesten   X    
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X X  
Øvrige virksomheter som sender epikriser     X  
Øvrige virksomheter som mottar epikriser       X

Viktig tilleggsdokumentasjon

 

Utgivers id
HIS 80226:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
​Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)​
Endret
Standarden oppdatert 10/2019
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei