Søk

Epikrise v1.2

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Forskriften sidestiller standarden med Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten X      
Helseforetak og private sykehus   X    
Allmennlegetjenesten   X    
Pleie- og omsorgstjenesten   X    
Andre virksomheter som sender epikriser     X  
Andre virksomheter som mottar epikriser       X

Om elektronisk epikrise

Denne standarden beskriver en type melding som skal brukes for elektronisk sending og mottak av epikrise. 

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Utgivers id
HIS 80226:2014
Utgitt
02/2014
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Forrige versjon
​Epikrise v1.1 (HIS 80226:2006)​
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei