Søk

Epikrise v1.1

Målgrupper

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Forskriften sidestiller standarden med Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014)

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk Sende anbefalt Motta anbefalt
Spesialisthelsetjenesten X      
Helseforetak og private sykehus   X    
Allmennlegetjenesten   X    
Pleie- og omsorgstjenesten   X    
Andre virksomheter som sender epikriser     X  
Andre virksomheter som mottar epikriser       X

Om elektronisk epikrise

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Denne standarden beskriver en type melding som skal brukes for elektronisk sending og mottak av epikrise. 

Merk: Tannhelsetjenesten må implementere standarden gjennom profilen Epikrise: Tannhelsetjenesten (HIS 1016:2010)

Utgivers id
HIS 80226:2006
Utgitt
09/2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
Emne
Henvisning og epikrise
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Neste versjon
Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014)
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei