Søk

Epikrise v1.1

Standarden beskriver en melding for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Bruk av standarden

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3. Forskriften sidestiller standarden med Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014)

Merk 

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Spesialisthelsetjenesten X  
Helseforetak og private sykehus X X
Allmennlegetjenesten   X
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste   X

Om elektronisk epikrise

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Utgivers id
HIS 80226:2006
Utgitt
09/2006
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Neste versjon
Epikrise v1.2 (HIS 80226:2014)
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei