Søk

E-resept standard versjon 2.5

Oversikt over meldingar som inngår i e-resept standard versjon 2.5.

Standarden gir ei oversikt over obligatoriske meldingar som skal brukast ved utveksling av reseptar og reseptopplysningar, og som inngår i e-resept standard versjon 2.5. 

Målgrupper

Meldingene skal nyttast ved utveksling av reseptar og reseptopplysningar for følgjande målgrupper:

- Verksemder som rekvirerer legemiddel, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmiddel på resept
- Apotek
- Bandasjist
- Helfo
- Statens legemiddelverk

Utgivers id
HIS 3100:2019
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Standard
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt
E-resept
Fant du det du lette etter?
Ja Nei