Søk

Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger

Om meldingen

  • NPR sender meldingen

Målgrupper

Virksomhetstype Motta obligatorisk
​​​​Spesialisthelsetjenesten  X

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften (lovdata.no) § 2-2.

Dokumenter

  • Kravdokument: Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger (NPR_err.docx)
  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_err.docx)
  • Skjema for meldingen: NPR(err).xsd
  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(err)_CodingSchemes.xsd

 

Versjon
53.1.3
Utgivers id
HIS 1130:2018
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Melding til Norsk pasientregister
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord
+47 21 49 50 70