Søk

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

​Dokumentet beskriver retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldingene i samhandling mellom kommuner, fastleger og helseforetak.

Helsepersonell og andre ansatte som skal samhandle elektronisk har et spesielt ansvar for å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype, at det faglige innholdet er tilfredsstillende, og at meldingen blir sendt til riktig mottaker.

Trygg og sikker informasjonsutveksling krever at alle ansatte har et bevisst forhold til bruk av meldingene. Ved innføring av elektroniske samhandlingsløsninger er det derfor nødvendig at den enkelte virksomhet utarbeider og gjennomfører opplæring for de som skal sende og motta elektroniske meldinger. Ansatte må være kjent med ulike typer feil som kan oppstå, samt konsekvenser disse feilene kan ha. Videre er det nødvendig med klare rutiner for avvikshåndtering både internt og mellom samhandlingsaktørene.

Utgivers id
HITS 80806:2012
Utgitt
07/2012
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Teknisk spesifikasjon
Endret
Dokumentet ble oppdatert 03/2020
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei