Søk

Behandlerkravmelding (BKM)

Behandlerkravmeldingen benyttes til å fremsette refusjonskrav og innrapportere egenandeler overfor Helfo.

Meldingen benyttes av kommuner og privatpraktiserende behandlere, herunder leger, helsestasjoner, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger, tannpleiere,  rehabiliteringsinstitusjoner, audiopedagoger, logopeder, ortoptister og jordmødre.

Meldingen kan også benyttes til å innrapportere refusjonskrav som gjelder fritt behandlingsvalg.

I tillegg brukes meldingen av Pasientreiser ANS.

Helfo mottar meldingen.

Hjemmel:  Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helfo §4.

Om filformatet:

Behandlerkravmeldingen (BKM) er XML-basert. Meldingsformatet erstatter tidligere meldingsformat (flatfil og legeoppgjørsmelding (LOM)).

Hvordan benytte BKM?

For elektroniske oppgjør over nett skal BKM signeres med digital signatur. Meldingen skal ha en hodemelding (MsgHead) og være pakket inn i ebXML-’konvolutt’ som igjen er signert med et virksomhetssertifikat. Applikasjonssvar sendes tilbake med resultat av behandlingen med Applikasjonskvittering (v.1.0).

En oversikt over hvordan elektronisk samhandling foregår finnes her.

Ved innsending over nett skal det ikke sendes samleregning til Helfo.

For refusjonskrav som sendes inn per CD skal BKM ha hodemelding, men skal ikke være signert med digital signatur. Samleregning skal benyttes som normalt.

Det gjøres oppmerksom på at poliklinikker og private laboratorier og røntgeninstitutter skal bruke filformatet NPR-behandlerkravmelding.

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, eksempelfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)

Versjon
1.8.3
Utgiver
Helsedirektoratet
Dokumenttype
Standard
Emne
Samhandling med Helfo
i referansekatalogen
Ja
Status
Aktiv
Obligatorisk for
Virksomheter som faller inn under folketrygdlovens kapittel 5, bortsett fra private laboratorier, røntgeninstitutter, apotek og bandasjister.
Anbefalt for
​Øvrige virksomheter som faller inn under folketrygdlovens kapittel 5. Anbefalingen gjelder både overføringsformat og sending av meldingen.
Fant du det du lette etter?
Ja Nei