Logo for print

Det finnes en rekke standarder som er relevant for de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, og disse er samlet i oversikten under. Det er imidlertid ikke slik alle standardene i oversikten gjelder alle virksomheter, så det er nødvendig å lese oppføringen til hver enkelt standard for å undersøke hvorvidt en standard gjelder for en virksomhet eller ikke. Se også listen over målgruppene som denne siden er basert på.

Informasjonssikkerhet

Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal

Elektronisk samhandling

Grunnleggende krav til elektronisk samhandling

Henvisning og epikrise

Samhandling – laboratoriemedisin og radiologi​​

E-resept

Samhandling med HELFO

 

Merk: ​Ulike standarder  er obligatoriske eller anbefalte for ulike deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For å vite om en standard er obligatoriske eller anbefalt for en gitt virksomhet er det derfor nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Målgrupper for standardene i denne oversikten:

  1. Helse- og omsorgssektoren

  2. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp

  3. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6

  4. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende avviksmelding i tilknytning til meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 til 16 (sende)

  5. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende melding som angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6 første ledd nr. 2 til 16 (motta)

  6. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

  7. Virksomheter som yter allmennlegetjenester; Helseforetak og private sykehus​; Andre virksomheter hvor personell foretar henvisninger til spesialisthelsetjeneste (men anbefales ikke brukt ved viderehenvisning); Andre virksomheter i spesialisthelsetjenesten som plikter å motta og vurdere henvisninger

  8. Virksomheter som sender eller plikter å motta en epikrise

  9. Virksomheter som rekvirerer tjenester innen laboratoriemedisin og virksomheter hvor det utføres tjenester innen laboratoriemedisin

  10. Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​

 

Sist oppdatert: 18. mars 2016

​Fant du det du lette etter?​