Logo for print

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering adresseres meldinger til en tjeneste og ikke til avdelinger eller personer. Dette betyr at en melding kommer til rett mottaker uten at avsender behøver å vite noe om hvordan tjenesten er organisert i hos mottakeren.

Standard

Veiledninger til implementering og bruk av standarden

ebXML

ebXML er en internasjonal standard for utveksling av meldinger. Denne standarden er tilpasset norske forhold gjennom en egen profil som brukes i til elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Profilen beskriver i detalj hvordan ulike meldinger, f.eks. epikrise, skal bygges opp og sendes. 

Standard

Veiledninger til implementering og bruk av standarden

Applikasjonskvittering

For å kunne bekrefte at melding er mottatt, sendes en applikasjonskvittering til opprinnelig avsender. Denne varsler også om eventuelle feil i forbindelse med mottaket.

Standarder

Veiledning til implementering og bruk av standarden

Hodemelding

Administrative opplysninger som er påkrevet for å identifisere avsender, mottaker og pasient er beskrevet i en standard for hodemelding. Hodemelding skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger. Hodemeldingen inneholder også informasjon om relevante dokumenter, og eventuelle referanser til meldingen som startet dialogen og forrige melding i dialogen.

Standard

Henvisning

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) skal på sikt erstatte gjeldende versjoner av Henvisning v1.0 og v1.1 (HIS 80517:2014 og HIS 80517:2005). 

Viderehenvisning (HIS 1208:2018) og Status på henvisning (HIS 1206:2018) er nye standarder. 

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan for innføring av Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning og Status på henvisning. 

Standarder som skal innføres:

Gjeldende standarder: 

Veiledninger til implementering og bruk av henvisningsstandarder

Epikrise

Standarder

Veiledninger til implementering og bruk av standarden

Rekvisisjon og svar

Standarder

Veiledninger til implementering og bruk av standardene

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standarder

Veiledninger til implementering og bruk av standarden

Referansekatalogen for e-helse

Alle obligatoriske og anbefalte standarder for helse- og omsorgstjenesten

Nettsteder - teknisk informasjon

Kodeverk på volven

Felles nasjonale kodeverk for helse- og omsorgssektoren publiseres på www.volven.no

Teknisk informasjon

God informasjonsflyt i helse-og omsorgstjenesten er viktig for god, koordinert og helhetlig pasientbehandling.

Informasjonsutvekslingen er i dag meldingsbasert. Det vil si at pasient- og helseopplysninger er satt sammen på en slik måte at de oppfyller spesifikke behov, for eksempel en henvisning eller en epikrise.

Les mer om meldingsutveksling 

Innholdsstandarder beskriver fagspesifikke meldinger for utvekslingen av informasjon i den elektroniske samhandlingen. Eksempler på slike standarder er henvisning, epikrise, laboratoriesvar, pleie- og omsorgsmeldinger, e-resept og meldinger for samhandling med NAV og Helfo.

En standard består av beskrivelse av krav til IT-systemene og definisjoner av begreper som benyttes. Informasjonsmodellen til standarden viser hvilke opplysninger standarden dekker, om disse er påkrevd eller valgfrie, samt hvilken sammenheng det er mellom opplysningene. Kodeverk utgjør en viktig del av mange standarder, fordi de muliggjør strukturert registrering og gjenbruk av opplysninger. Innholdsstandarder beskrives også gjennom en teknisk representasjon i maskinlesbar form, for å sørge for at systemer som utveksler informasjon gjør dette på en ensartet måte (serialisering).

Illustrasjon av informasjonsflyt

 


Kontakt


Sist oppdatert: 5. april 2019

​Fant du det du lette etter?​