Logo for print

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017) skal benyttes når:

  • helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell innad i spesialisthelsetjenesten
  • når mottatt henvisning er kommet til feil mottaker, og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker

Standarden understøtter §2-2 Rett til vurdering i pasient- og brukerrettighetsloven. Den ivaretar strukturert overføring av opplysninger som skal inkluderes ved en viderehenvisning i spesialisthelsetjenesten i henhold til rundskriv IS-2331 Ventelisterapportering til Norsk pasientregister. 

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan for innføring av standarden.

 

​Anbefalt for

​Spesialisthelsetjenesten

Profil av 

Teknisk informasjon

Kontakt