Logo for print

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 (HIS 80517:2017) skal benyttes når:

  • helsepersonell henviser en pasient videre til annet behandlende helsepersonell
  • mottatt henvisning er kommet til feil mottaker, og henvisningen skal sendes videre til riktig mottaker 

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Henvisning.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

 Målgrupper

​Anbefalt for
​Spesialisthelsetjenesten
​Tannhelsetjenesten
​Andre private virksomheter som yter helsehjelp

Profil av 

Teknisk informasjon

Kontakt