Logo for print

Denne veiledningen skal hjelpe virksomheter og leverandører til korrekt og enhetlig forståelse, implementering og bruk av applikasjonskvittering (AppRec).

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin