Logo for print

Denne veilederen presenterer anbefalinger for utvikling av datadelingsgrensesnitt, og er utarbeidet for å bidra til at sektoren skal kunne ta i bruk datadeling på en mer enhetlig måte.

Målgrupper

  • Dokumentet er primært rettet mot arkitekter og utviklere hos leverandører og i prosjekter i helsesektoren som planlegger eller gjennomfører realisering av datadelingsgrensesnitt

Kontakt