Logo for print

Direktoratet for e-helse har sammen med Norsk Helsenett utviklet en meldingsvalidator for kontroll av elektroniske meldinger som sendes over helsenettet og er basert på Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet basert på ebXML (HIS 1037:2011).

Kontrollen er basert på et gitt regelsett som er utledet av gjeldende krav og presiseringer. Dette dokumentet beskriver valideringsreglene som ligger til grunn for meldingsvalidatoren.