Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benytes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk Paisentregister (NPR) for 2017

​Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen somatisk helsehjelp

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Validering av data om helsehjelp for somatiske lidelser (NPR_som.docx)

Kontakt