Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk Paisentregister (NPR) for 2018

​Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester innen somatikken

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Dokumenter

  • Kravdokument: Validering av data om helsehjelp for somatiske lidelser (NPR_som.docx)
  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_som.docx)
  • Skjema for meldingen: NPR(som).xsd
  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(som)_CodingSchemes.xsd

Kontakt