Logo for print

Mandat Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret (PDF)


Møter 2019

DATO​SAKUNDERLAG OG OPPSUMMERING​SAKER
​8. januar

Saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

Vedlegg til saksunderlag Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (excel)

Oppsummering Fellesmøte med EPJ-løftet 08.01.2019 (PDF)

​Tjenestebasert adressering for fastleger

​7. februar
Saksunderlag 07.02.2019 (PDF)

Oppsummering 07.02.2019 (PDF)
​Tjenestebasert adressering for fastleger
​7. mars
​Saksunderlag 07.03.2019 (PDF)

Oppsummering 07.03.2019 (PDF)
​Tjenestetyper for akuttmedisin

Legvakt og ØHD 

Kompetansesenter for sjeldne sykdommer
​4. april
​Saksunderlag 04.04.2019 (PDF)
​Tjenestetyper for kommuner

Kommunikasjon med helsenorge.no
​2. mai

​7. juni

Møter 2018

Dato​Sakunderlag og oppsummering​saker
​8. feb

Saksunderlag 08.02.2018 (PDF)

Oppsummering 08.02.2018 (PDF)

​logopedi

personverntjeneste

​5. april

Saksunderlag 05.04.2018 (PDF)

Oppsummering 05.04.2018 (PDF)

pasienthotell

optikere ​

rehabilitering

tjenestetyper for kommuner
​3. mai

​Saksunderlag 03.05.2018 (PDF)

Oppsummering 03.05.2018 (PDF)

Meldingsmottak ​eReg

Adressering til eReg

Kreftregisteret

Meldeording uønsket hendelse

Reseptmottak

Dødsårsaksregisteret
​31. maiSaksunderlag 31.05.2018 (PDF)

Oppsummering 31.05.2018 (PDF)
​NHN og digitale innbyggertjenester i AR

FHIs publisering i AR: Fastlegekontorer uten org. nr.
​5. september
​Oppsummering arbeidsmøte 05.06.2018 (PDF)
​tjenestetyper for kommuner
​6. september

(møtet ble gjennomført 5. september)
​Saksunderlag 06.09.2018 (PDF)

Oppsummering 05.09.2018 (PDF)
NHN og digitale innbyggertjenester i AR

Hud- og veneriske sykdommer

Arbeid og helse/raskere tilbake

Rehabilitering
​4. oktober
​Saksunderlag 04.10.2018 (PDF)

Oppsummering 04.10.2018 (PDF) 
​Legevakt

Kommuneoverlege og smittevern

Demenskoordinator og kreftkoordinator

Koordinerende enhet i kommunen

Manuellterapi
​1. november
​Saksunderlag 01.11.2018 (PDF)

Oppsummering 01.11.2018 (PDF)
Kommuneoverlege og smittevern

Koordinerende enhet i kommunene​

Fostermedisin

Klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi

Læring og mestring

Sykelig overvekt

Tverrfaglig ryggbehandling

Brannskadebehandling
​19. november
​Saksunderlag 19.11.2018 inkl vedlegg (PDF)

Oppsummering 19.11.2018 (PDF)
​Tjenestebasert adressering for fastleger
​29. november
Saksunderlag 29.11.2018 (PDF)

Oppsummering 29.11.2018 (PDF)
​Tannhelse

Allmennmedisin

Audiografi

Spesialpedagogikk

Farmasi

Gynekologisk onkologi

Inkontinens

Adressering av legevakt og ØHD ved virksomhetsoverdragelse

Alvorlig psykiske utviklingshemmede uten samtykkekompetanse

Barnevernvakt

Bruk av feltet sted/funksjon

Møter i 2017

​Dato ​Saksunderlag og oppsummering​Saker

​2. februar

Saksunderlag 02.02.2017 (PDF)

Oppsummering 02.02.2017 (PDF)

​Nasjonal pasientrapportering

Somatikk PLO meldingsmottak og Psykiatri PLO meldingsmottak

Overgrepsmottak

​1. mars

Saksunderlag 01.03.2017 (PDF)

Oppsummering 01.03.2017 (PDF)

​Akutt- og mottaksmedisin

Sorgstøtte

​6. april

Saksunderlag med vedlegg 06.04.2017 (PDF)

Oppsummering 06.04.2017 (PDF)

​PPT

Responssentertjeneste/Responstjeneste

Meldingsflyt og adressering svarrapporter mellom HF

Brystdiagnostikk

Osteopater i Adresseregisteret

Epostdiskusjon 12.-16. mai

​Saksunderlag og konklusjon 16.05.2017 (PDF) 

​Ønske om ny tjenestetype i kodeverk 8659 Tjenestetyper for adressering til registre

​1. juni

Saksunderlag 01.06.2017 (PDF)

Oppsummering 01.06.2017 (PDF)

Responssentertjeneste/Responstjeneste

Osteopater i Adresseregisteret

Vaksinasjonskontor

​5. oktober

Saksunderlag 05.10.2017 (PDF)​

Oppsummering 05.10.2017 (PDF)

​Ortopediteknikk/ortopediske hjelpemidler

Vaksinasjonskontor (reisevaksinasjon)

Nukleærmedisin

Diagnostikk uavklart alvorlig sykdom

Akutt- og mottaksmedisin

Døvblindhet

Familieteam

Interne meldinger  i helseforetak

​02.11.2017

Saksunderlag 02.11.2017 (PDF)

Oppsummering 02.11.2017 (PDF)

​Audiografi

Sykelig overvekt

Syns- og hørselkontakt

Hjelpemidler/tekniske hjelpemidler

​07.12.2017

Saksunderlag 07.12.2017 (PDF)

 

Oppsummering 07.12.2017 (PDF)

​Allergologi

Ortopediteknikk

Kommuner tilgang til 8660?

Velferdsteknologisk knutepunkt

Folkehelseinstituttet

Fellesmottak registerdata (eReg)

Status tjenestebasert adressering

Møter og informasjonsskriv i 2016

​  Datosaksunderlag og oppsummering
​Saker

​4. februar

​Oppsummering 04.02.2016 (PDF)

​Interkommunalt samarbeid

​3. mars

​Saksunderlag 03.03.2016 (PDF)

Oppsummering 03.03.2016 (PDF)

​Nasjonale registre

Meldeordning uønskede hendelser

​31. mars

​Saksunderlag 31.03.2016 (PDF)

Oppsummering 31.03.2016 (PDF)

​Adressering av svarrapport til HF

Nasjonale registre

Informasjon om endringer i tjenestetyper til sektoren

​25. april

Saksunderlag 25.04.2016 (PDF)

Oppsummering 24.04.2016 (PDF)

​Nasjonale registre

Ø-hjelp

Digital innsyn i journal

Bedriftshelsetjeneste

​23. juni


Saksunderlag 23.06.2016 (PDF)

Oppsummering 23.06.2016 (PDF)

​Digital innsyn i journal

Bedriftshelsetjeneste

Navn på virksomheter med felles EPJ

Fysioterapeuter i AR

​18. august

​Saksunderlag 18.08.2016 (PDF)

Oppsummering 18.08.2016 (PDF)

​Bedriftshelsetjeneste

Saksbehandling helseforvaltning

Fysioterapeuter i AR

Forsikringsselskap

Prosess varsling av navn på tjenestetyper

​15. september

​Saksunderlag 15.09.2016 (PDF)

Oppsummering 15.09.2016 (PDF)

​Saksbehandling helseforvaltning

Felles KAD for flere kommuner

Gjennomgang av tjenestetyper i regi av FIA samhandling-prosjektet

​13. oktober

​Saksunderlag 13.10.2016 (PDF)

Oppsummering 13.10.2016 (PDF)

Felles KAD for flere kommuner

Gjennomgang av tjenestetyper i regi av FIA samhandling-prosjekte

Informasjonsskriv om endringer i tjenestetyper i AR


​10. november

​Saksunderlag 10.11.2016 (PDF)

Oppsummering 10.11.2016 (PDF)

​Kommunalt bruker- og pasientregister

Helsestilsynet og Nasjonal pasientskadeerstatning

Informasjonskriv

Overordnede retningslinjer for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn. 

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ. 

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes. 

Sist oppdatert: 29. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​