Logo for print

Møter vår 2018

Dato​Sakunderlag og oppsummering​saker

​8. feb

Saksunderlag 08.02.2018 (PDF)

Oppsummering 08.02.2018 (PDF)

​logopedi

personverntjeneste

​5. april

Saksunderlag 05.04.2018 (PDF)

Oppsummering 05.04.2018 (PDF)

pasienthotell

optikere ​

rehabilitering

tjenestetyper for kommuner

​3. mai

​Saksunderlag 03.05.2018 (PDF)

Oppsummering 03.05.2018 (PDF)

Meldingsmottak ​eReg

Adressering til eReg

Kreftregisteret

Meldeording uønsket hendelse

Reseptmottak

Dødsårsaksregisteret

​31. maiSaksunderlag 31.05.2018 (PDF)
Oppsummering 31.05.2018 (PDF)
​Digitale innbyggere i AR

FHIs publisering i AR: Fastlegekontorer uten org. nr.

Møter i 2017

​Dato ​Saksunderlag og oppsummering​Saker

​2. februar

Saksunderlag 02.02.2017 (PDF)

Oppsummering 02.02.2017 (PDF)

​Nasjonal pasientrapportering

Somatikk PLO meldingsmottak og Psykiatri PLO meldingsmottak

Overgrepsmottak

​1. mars

Saksunderlag 01.03.2017 (PDF)

Oppsummering 01.03.2017 (PDF)

​Akutt- og mottaksmedisin

Sorgstøtte

​6. april

Saksunderlag med vedlegg 06.04.2017 (PDF)

Oppsummering 06.04.2017 (PDF)

​PPT

Responssentertjeneste/Responstjeneste

Meldingsflyt og adressering svarrapporter mellom HF

Brystdiagnostikk

Osteopater i Adresseregisteret

Epostdiskusjon 12.-16. mai

​Saksunderlag og konklusjon 16.05.2017 (PDF) 

​Ønske om ny tjenestetype i kodeverk 8659 Tjenestetyper for adressering til registre

​1. juni

Saksunderlag 01.06.2017 (PDF)

Oppsummering 01.06.2017 (PDF)

Responssentertjeneste/Responstjeneste

Osteopater i Adresseregisteret

Vaksinasjonskontor

​5. oktober

Saksunderlag 05.10.2017 (PDF)​

Oppsummering 05.10.2017 (PDF)

​Ortopediteknikk/ortopediske hjelpemidler

Vaksinasjonskontor (reisevaksinasjon)

Nukleærmedisin

Diagnostikk uavklart alvorlig sykdom

Akutt- og mottaksmedisin

Døvblindhet

Familieteam

Interne meldinger  i helseforetak

​02.11.2017

Saksunderlag 02.11.2017 (PDF)

Oppsummering 02.11.2017 (PDF)

​Audiografi

Sykelig overvekt

Syns- og hørselkontakt

Hjelpemidler/tekniske hjelpemidler

​07.12.2017

Saksunderlag 07.12.2017 (PDF)

 

Oppsummering 07.12.2017 (PDF)

​Allergologi

Ortopediteknikk

Kommuner tilgang til 8660?

Velferdsteknologisk knutepunkt

Folkehelseinstituttet

Fellesmottak registerdata (eReg)

Status tjenestebasert adressering

Møter og informasjonsskriv i 2016

​  Datosaksunderlag og oppsummering

​4. februar

Oppsummering 04.02.2016 (PDF)

​3. mars

Saksunderlag 03.03.2016 (PDF)

Oppsummering 03.03.2016 (PDF)

​31. mars

Saksunderlag 31.03.2016 (PDF)

Oppsummering 31.03.2016 (PDF

​24. april

Saksunderlag 24.04.2016 (PDF)

Oppsummering 24.04.2016 (PDF)

​23. juni

Saksunderlag 23.06.2016 (PDF)

Oppsummering 23.06.2016 (PDF)

​18. august

Saksunderlag 18.08.2016 (PDF)

Oppsummering 18.08.2016 (PDF)

​15. september

Saksunderlag 15.09.2016 (PDF)

Oppsummering 15.09.2016 (PDF)

​13. oktober

Saksunderlag 13.10.2016 (PDF)

Oppsummering 13.10.2016 (PDF)

​10. november

Saksunderlag 10.11.2016 (PDF)

Oppsummering 10.11.2016 (PDF)

Informasjonskriv

Mandat

Overordnede retningslinjer for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn. 

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ. 

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes. 

Sist oppdatert: 6. juli 2018

​Fant du det du lette etter?​