Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som skal sendes utskrivningsdagen for pasienter som følges opp av kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​anbefalt 

​Helseforetak og private sykehus

​Sende

​​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

​Sende

​Virksomheter som tilbyr (re)habiliteringstjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5

​Sende

Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som tilbyr tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Motta

Forrige versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Kontakt


​Fant du det du lette etter?​