Logo for print

​E-resept

Virksomheter som benytter følgende EPJ-systemer er unntatt fra kravet om å benytte versjon 2.5 av e-reseptmeldingene:

  • CGM Allmenn fra CompuGroup Medical

  • Plenario fra Infodoc

  • SystemX fra Hove Medical Systems

Unntaket begrunnes med at versjon 2.5 av e-reseptmeldingene ikke kan forventes å være tilgjengelig i de nevnte EPJ-systemer innen den frist som er satt for å ta i bruk versjon 2.5 av disse meldingene.

Unntaket forutsetter at virksomhetene benytter versjon 2.4 av e-reseptmeldingene.

Unntaket gjaldt opprinnelig til 30. juni 2016 , men er forlenget til 31.12.2017

 

Sist oppdatert: 22. juni 2017