Logo for print

Kodeverk på Volven

Tjenestetyper for statlig forvaltning finnes i hovedsak i kodeverk:

  • 8658 Tjenestetyper for statlig forvaltning (tidligere: Meldingsmottak i offentlig forvaltning)
  • 8659 Tjenestetyper for adressering til registre

www.volven.no

Endringer i tjenestetyper

Noen tjenestetyper fra kodeverk 8658 er opprettet på nytt i andre kodeverk, se tabellen under.

I en overgangsperiode vil tjenestetypene fortsatt være tilgjengelig i kodeverk 8658, men vil bli fjernet når tjenestebasert adressering del 3 er innført i hele helse- og omsorgstjenesten.

Kode

 Betegnelse

Fra kodeverk

Til kodeverk

3

Norsk pasientregister

8658

8659

8

Saksbehandling pasientopplysninger

8658

8666

 

Sist oppdatert: 15. desember 2017