Logo for print

Kodeverk på volven.no 

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten finnes i hovedsak i følgende kodeverk:

  • Kodeverk 8668:Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten
  • Kodeverk 8666: Felles tjenestetyper (tidligere Andre helsetjenestetyper)

www.volven.no

Kodeverk som ikke brukes

Følgende kodeverk skal ikke lenger brukes til adressering i spesialisthelsetjenesten:

  • Kodeverk 8655: Helsehjelpsområde
  • Kodeverk 8657: Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering
  • Kodeverk 8656: Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten

Endringer

Tabell 1, 2 og 3 gir en oversikt over hvilke tjenestetyper som ikke lenger skal brukes til adressering, hvilke tjenestetyper som får nye betegnelser og hvilke som skal brukes i stedet.

Tabell 1: Tjenestetyper fra kodeverk 8665 og 8656 som endrer betegnelse og flyttes til kodeverk 8668 eller 8666

Kode

Kodev.

Gammel betegnelse

Ny betegnelse   

R

8655

Helsehjelp knyttet til rusmiddelavhengighet og annen avhengighet

Rus- og avhengighet (kodeverk 8666)

PB

8655

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Psykisk helsevern for barn og unge (kodeverk 8668)

PV04

8655

Alderspsykiatrisk behandling

Alderspsykiatri (kodeverk 8668)

S0401

8655

Generell gynekologi

Gynekologi (kodeverk 8668)

A11

8655

Yrkes- og arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin (kodeverk 8666)

1

8656

Somatikk plo meldingsmottak

PLO innleggelse somatikk (kodeverk 8668)

2

8656

Psykiatri plo meldingsmottak

PLO innleggelse psykiatri (kodeverk 8668)

 

Tabell 2: Tjenestetyper fra kodeverk 8655 Helsehjelpsområde som ikke lenger skal brukes til adressering, og hvilke som skal brukes i stedet 

Tjenestetyper som ikke skal benyttes (8655 Helsehjelpsområde)

Bruk i stedet følgende tjenestetyper:

Kode

Betegnelse

Kode

Betegnelse

Kodev.

R01

Spilleavhengighet og annen avhengighet

R

Rus- og avhengighet

8666

R02

Rusmiddelavhengighet med alvorlig psykiatrisk sykdom (dobbeldiagnose)

R

Rus- og avhengighet

8666

R03

Rusmiddelavhengighet med langvarig funksjonssvikt

R

Rus- og avhengighet

8666

R04

Førstegangspsykose knyttet til rusmiddelavhengighet

R

Rus- og avhengighet

8666

R05

Utredning av rusmiddelavhengighet eller annen avhengighet

R

Rus- og avhengighet

8666

R06

Avrusning/ avgiftning/ stabilisering

R

Rus- og avhengighet

8666

R07

Familieterapi, parterapi og pårørendeterapi

R

Rus- og avhengighet

8666

R08

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

R

Rus- og avhengighet

8666

R09

Terapeutisk samfunn, kollektiv osv.

R

Rus- og avhengighet

8666

R10

Innsatte under paragraf 12-soning

R

Rus- og avhengighet

8666

R11

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk

R

Rus- og avhengighet

8666

P

Psykisk helsevern

PB og

PV

Psykisk helsevern for barn og unge og Psykisk helsevern for voksne

8668

PB01

Familieterapi

PB

Psykisk helsevern for barn og unge

8668

PB02

Spiseforstyrrelser hos barn

PB

Psykisk helsevern for barn og unge

8668

PV01

Spiseforstyrrelser hos voksne

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV02

Psykiatrisk helsehjelp til døve

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV03

Unge schizofrene

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV05

Psykiatrisk helsehjelp til asylsøkere og flyktninger

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV06

Tidlig intervensjon

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV07

Pasienter med langvarig funksjonssvikt

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV08

Førstegangspsykose

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV09

Habilitering/Rehabilitering (psykisk helsevern for voksne)

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV10

Familieterapi/behandling

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

PV11

Sikkerhetspsykiatri

PV

Psykisk helsevern for voksne

8668

H

Helsehjelp knyttet til habilitering og rehabilitering

H07 og H08

Barnehabilitering og  Voksenhabilitering.

Rehabilitering adresseres til konkrete fagområder

8668

H09

Rehabilitering

 10

Rehabilitering 

 8666

S

Helsehjelp knyttet til somatisk sykdom

 

Adresseres til konkrete fagområder

 

S01

Allmennmedisin

 

 

 

S0201

Generell kirurgi

 

Kirurgi

8668

S030601

Hjerterytmeforstyrrelser

S0306

Hjertesykdommer

8668

S030602

Ekkokardiografi og bildediagnostikk

S0306

Hjertesykdommer

8668

S030603

Klinisk kardiologi

S0306

Hjertesykdommer

8668

S030604

Forebyggende kardiologi

S0306

Hjertesykdommer

8668

S030605

Invasiv kardiologi

S0306

Hjertesykdommer

8668

S0402

Gynekologisk onkologi

S04

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

8668

S0404

Assistert befruktning

S04

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

8668

S0405

Fostermedisin

S04

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

8668

S0501

Hudsykdommer

S05

Hud- og veneriske sykdommer

8668

S0502

Veneriske sykdommer

S05

Hud- og veneriske sykdommer

8668

S0601

Nyfødtmedisin

S06

Barnesykdommer

8668

S0602

Intensivbehandling av barn

S06

Barnesykdommer

8668

S0701

Generell nevrologi

S07

Nevrologi

8668

S0702

Cerebrovaskulære sykdommer

S07

Nevrologi

8668

S0703

Epilepsi

S07

Nevrologi

8668

S0704

Nevrofysiologi

S07

Nevrologi

8668

S0901

Audiologi

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0902

Laryngologi/Foniatri

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0903

Balansemedisin

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0904

Søvnrelaterte sykdommer

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0905

Nese- og bihulesykdommer

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0906

Otologi

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0907

Hode- og halskirurgi

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S0908

Allergologi

 

 

 

S0909

Pediatriske øre-nese-halssykdommer

S09

Øre-nese-halssykdommer

8668

S1101

Sarkomer

S11

Onkologi

8668

S13

Tverrfaglig ryggbehandling

 

Adresseres til konkrete fagområde

 

A

Andre helsehjelpsområder 

 

 

 

A07

Audiografi

 

 

 

A08

Spesialpedagogikk

 

 

 

A09

Logopedi

 

 

 

A10

Farmasi

 

 

 

 

Tabell 3: Tjenestetyper fra kodeverk 8657 Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering som ikke lenger skal brukes til adressering, og hvilke som skal brukes i stedet 

Tjenestetyper som ikke skal benyttes (Kodeverk 8657)

Bruk i stedet tjenestetype

(Kodeverk 8668)

Kode

Betegnelse

Kode

Betegnelse

1

Raskere tilbake somatikk

 

Adresseres til konkrete fagområder

2

Raskere tilbake psykiatri

 

Adresseres til konkrete fagområder

4

Sykelig overvekt

S0301 eller S0204

Endokrinologi eller Gastroenterologisk kirurgi

5

Brannskadebehandling

 

Registres i tråd med retningslinjer for nasjonale/regionale funksjoner

6

Hyperbarmedisinsk behandling

 

Registres i tråd med retningslinjer for nasjonale/regionale funksjoner

7

Benskjørhet

S0301

Endokrinologi

8

Læring og mestring

 

 

10

Inkontinens

 

 

 

Sist oppdatert: 27. september 2018