Logo for print


Kodeverk som skal brukes av spesialisthelsetjenesten

Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten finnes i følgende kodeverk:

  • Kodeverk 8668: Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten
  • Kodeverk 8666: Felles tjenestetyper
  • Kodeverk 8660: Tjenestetyper for bildediagnostikk og laboratoriefag

Kodeverk som ikke skal brukes

Følgende kodeverk skal ikke lenger brukes til adressering i spesialisthelsetjenesten:

  • 8655: Helsehjelpsområde
  • 8654: Klinisk/medisinsk service
  • 8656: Meldingsmottak i spesialisthelsetjenesten

  • 8657: Spesifikke sykdomsgrupper og prosjekt til bruk i adressering

  • 8658: Statlig forvaltning

Endringer

Mapping fra kodeverk 8655, 8656, 8657 og 8658:

Mapping fra kodeverk 8654: 

Endringer i kodeverk 8666:

 
Sist oppdatert: 7. januar 2019