Logo for print

Kodeverk for adressering på Volven

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjenesten finnes i hovedsak i kodeverk 8663 og i 8666:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste (tidligere: Kommunale helse– og sosialtjenester)

  • 8666 Felles tjenestetyper (tidligere: Andre helsetjenestetyper)

www.volven.no

Endringer i tjenestetyper

Tjenestebasert adressering del 3 er under innføring, og Norsk Helsenett har ansvar for å kooridinere innføringen. Endring av tjenestetypene i Adresseregisteret vil skje i løpet av innføringsløpet. 

For oversikt over endringene, se Endringer i tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste (xlsx)

Endringer i Adreseregisteret 19. september 2018: 

Merknad om Kreftkoordinator og Demenskoordinator

I forbindelse med arbeidet med tjenestebasert adressering ble det bestemt at KX06 Kreftkoordinator og KX07 Demenskoordinator i kodeverk 8663 skulle erstattes av KP02 Sykepleietjeneste i kodeverk 8663. Dette ble endret i møte i Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret 04.10.2018, og dette betyr at KX06 Kreftkoordinator og KX07 Demenskoordinator i kodeverk 8663 fortsatt kan brukes. Sist oppdatert: 20. november 2018