Logo for print

Kodeverk for adressering på Volven

Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjenesten finnes i hovedsak i kodeverk 8663 og i 8666:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste (tidligere: Kommunale helse– og sosialtjenester)

  • 8666 Felles tjenestetyper (tidligere: Andre helsetjenestetyper)

www.volven.no

Endringer i tjenestetyper

Tjenestebasert adressering del 3 er under innføring, og endring av tjenestetypene i Adresseregisteret vil skje gradvis. 

Endringer 19. september 2018: 

Alle endringer

Tabell 1 Oversikt over tjenestetyper som ikke lenger skal brukes fra kodeverk 8663, og hvilke som skal brukes i stedet

Tjenestetyper som ikke skal benyttes (kodeverk 8663)

Tjenestetyper som skal benyttes

Kode

Navn

Kode

Navn (Kommentar)

Kodeverk

KA01

Fastlegetjeneste

 

Adresseres i tråd med HIS 1153:3.

 

KD0601

Saksbehandler bolig

KD0501

Saksbehandling

8663

KR

Rehabilitering

 

Adresseres til konkrete fagområder

 

KX

Andre tjenestetyper

 

Adresseres til konkrete fagområder

 

KX02

Helseteam (Overdoseteam)

R

Rus- og avhengighet

8666

KX03

Sosialmedisinsk senter, helsetjeneste

 

Adresseres til konkrete fagområder

 

KX06

Kreftkoordinator

KP02

Sykepleietjeneste

8663

KX07

Demenskoordinator

KP02

Sykepleietjeneste

8663

KX08

Diabeteskoordinator

KP02

Sykepleietjeneste

8663

KX09

Synskontakt

A02

Ergoterapi

8666

KX10

Hørselskontakt

A02

Ergoterapi

8666

KX13

IPLOS samhandling

 

Benyttes ikke lenger

 

KP05

Psykolog, pleie og omsorg

KP05

Psykologtjeneste

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

KF0105

Fysioterapi, helsestasjon

A03

Fysioterapi

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

KF0106

Ergoterapi, helsestasjon

A02

Ergoterapi

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

KF0107

Psykolog, helsestasjon

KP05

Psykologtjeneste

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

KR01

Fysioterapi, pleie og omsorg

A03

Fysioterapi

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

KR02

Ergoterapi, pleie og omsorg

A02

Ergoterapi

Tjenesteområde oppgis i feltet «Sted/funksjon»

8666

 

Tabell 2 Oversikt over tjenestetyper i 8663 som endrer betegnelse

Kode

Gammel betegnelse

Ny betegnelse

KA02

Legevakttjeneste

Legevakt

KA03

Kommunelegetjeneste

Kommuneoverlege

KA0301

Smitteverntjeneste

Smittevern

KA04

Flyktningehelsetjeneste

Migrasjonshelse

KP02

Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg

Sykepleietjeneste

KP03

Psykisk kommunehelsetjeneste

Psykisk helsetjeneste

KP04

Økonomi/oppgjørstjeneste, pleie- og omsorg

Økonomi og oppgjør

KD01

Sosialkontortjeneste

Sosialtjeneste

KD0501

Saksbehandler pleie, omsorg, rehab.

Saksbehandling

KX05

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

KX11

Logopedi

Logopedtjeneste

Sist oppdatert: 11. september 2018