Logo for print

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. For mer informasjon se informasjonsside om tjenestebasert adressering.  

Del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017) (denne delen)  inneholder krav til bruk av tjenestetyper i elektroniske meldingsutveksling.

Målgrupper

​anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Viktige støttedokumenter

Dokumenter som er nødvendige for  implementering av tjenestebasert adressering er tilgjengelige under "Relaterte filer" i Teknisk arkiv for standarder/tjenestebasert adressering (Sarepta).

Kontakt