Logo for print

 Standard for tjenestebasert adressering består av følgende deler:

Målgrupper

​anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Kravdokument

Relaterte dokumenter