Logo for print

Standarden beskriver krav til bruk av tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett.

Standarden beskriver også hvordan de adresseopplysninger som skal inngå i XML-meldingene skal hentes fra Adresseregisteret.

HIS 1153:2016 skal bestå av tre deler som til sammen utgjør standard for tjenestebasert adressering.​

Arbeidet med Del 3 pågår, og er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2017.

Del 2 (HIS 1153-2:2016) av standarden inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for del 2 er de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.

Målgrupper

​anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Kravdokument

Relatert dokument