Logo for print

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. For mer informasjon se informasjonsside om tjenestebasert adressering.

Del 1 (denne delen) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

Målgrupper

​Anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Viktige støttedokumenter

Dokumenter som er nødvendige for  implementering av tjenestebasert adressering er tilgjengelige under "Relaterte filer" i Teknisk arkiv for standarder/tjenestebasert adressering (Sarepta).

Kontakt