Logo for print

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler. For mer informasjon se informasjonsside om tjenestebasert adressering.

Del 1 (denne delen) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

Innføring av standarden

Standarden er under innføring. Nyttig informasjon om pågående innføringsløp er tilgjengelig fra Innføring av nye standarder: Tjenestebasert adressering.

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan og innføring av standarden. Frister og tidspunkter for når standarden kan tas i bruk er tilgjengelig fra Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Målgrupper

​Anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Viktige støttedokumenter

Dokumenter som er nødvendige for  implementering av tjenestebasert adressering er tilgjengelige under "Relaterte filer" i Teknisk arkiv for standarder/tjenestebasert adressering (Sarepta).

Kontakt