Logo for print

Standarden beskriver krav til bruk av tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett.

Standarden beskriver også hvordan de adresseopplysninger som skal inngå i XML-meldingene skal hentes fra Adresseregisteret.

HIS 1153:2016 skal bestå av tre deler som til sammen utgjør standard for tjenestebasert adressering.
Arbeidet med Del 3 pågår, og er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår 2017.

Del 1 (HIS 1153-1:2016) inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

 

Målgrupper

​Anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Kravdokument

Relaterte dokumenter