Logo for print

Tjenestebasert adressering forutsetter at den enkelte virksomhet registrerer sine kommunikasjonsparter i Adresseregisteret. Navnet på kommunikasjonsparten vil være gitt av en tjenestetype som er definert i nasjonale kodeverk til dette formålet. Ved registreringen tildeles hver kommunikasjonspart en identifikator kalt HER-id. Denne benyttes som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over helsenettet.

Standarden

Standard for tjenestebasert adressering er anbefalt for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger. Den består av tre deler:

1. Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016).  Inneholder termer og definisjoner som benyttes i alle delene av standarden. I tillegg beskrives konseptet tjenestebasert adressering og bruk av Adresseregisteret som kilde til adresseinformasjon.

2. Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016). Inneholder krav til bruk av identifikatorer i den elektroniske meldingsutvekslingen. Målgruppen for del 2 er de som utvikler løsninger som benyttes for å sende og/eller motta elektroniske meldinger, samt personell som har ansvar for vedlikehold eller drift av slike løsninger.

3. Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153:2017).  Inneholder krav til bruk av tjenestetyper i den elektroniske meldingsutvekslingen.

Endring av tjenestetyper

Arbeidet med standard for tjenestebasert adressering del 3 har ført til en endring av kodeverkene som brukes til adressering.

Oversikt over endringer

Viktige støttedokumenter

De følgende dokumentene er viktige ved implementering av tjenestebasert adressering:

Bakgrunn

Arbeidet med tjenestebasert adressering har pågått i flere år.

Den første versjonen av standarden, Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015), ble utarbeidet for å formalisere krav til og skape en felles forståelse for tjenestebasert adressering. HIS 1153:2015  var i stor grad basert på, og erstattet støttedokumentene Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014) og Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011).

Etter at Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153:2015) ble publisert ble det avdekket et behov for et tydeligere skille mellom tekniske og organisatoriske krav, samt krav til enhetlig bruk av tjenestetyper. Dette førte til at standardene ble delt opp i tre deler.

Den tredelte, gjeldende versjonen av standarden erstatter HIS 1153:2015.Sist oppdatert: 11. januar 2018

​Fant du det du lette etter?​