Logo for print

Standarden er en anvendelse av dialogmeldingen.

Standarden benyttes for å sende en melding om avvik som omhandler opplysninger om pasient i forbindelse med elektronisk samhandling, for eksempel ved mangelfulle opplysninger eller feilsending som ikke skyldes tekniske feil.

Merknad: Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende avviksmelding i tilknytning til meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 til 16

Sende​

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende melding som angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6 første ledd nr. 2 til 16

​Motta

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 1.

 

​Anbefalt for

​Alle virksomheter som sender basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

Motta​

​Alle virksomheter som mottar basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

​Sende

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) for standarden dette er en profil av, kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

​Fant du det du lette etter?​