Logo for print

Tidligere tittel på dokumentet: Avviksmelding

Meldingen Tilbakemelding om feil i mottatt melding brukes for å varsle avsender av fagmeldingen om at mottatt melding har feil knyttet til innholdet i fagmeldingen som gjør at mottaker likevel ikke kan behandle fagmeldingen. Eksempler på slike feil kan være feilsending som ikke skyldes tekniske feil. 

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende avviksmelding i tilknytning til meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 til 16

Sende​

​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal sende melding som angitt i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §6 første ledd nr. 2 til 16

​Motta

Hjemmel:  Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 1.

 

​Anbefalt for

​Alle virksomheter som sender basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

Motta​

​Alle virksomheter som mottar basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

​Sende

Profil av

Teknisk informasjon

Applikasjonskvittering

​Fant du det du lette etter?​