Logo for print

​Denne standarden inneholder detaljerte tekniske krav til tjenestedokumentasjonen som inngår i EPJ standardisering: Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren (HIS 80315:2004).

Kravene er utformet slik at de sammen med EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard (HIS 80505:2015) beskriver hvilke krav som må stilles til informasjonsinnholdet for at dette skal kunne bevares over tekniske generasjonsskifter. Dette skal også sikre at forholdene blir lagt til rette for elektronisk samhandling.

Målgrupper

​Anbefalt

​Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som tilbyr tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

Anbefaling: Utarbeidet av KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet datert 11.11.2002, og fastsatt etter høring.

Relaterte dokumenter

Kontakt

​Fant du det du lette etter?​