Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter som utfører en medisinsk biokjemisk undersøkelse

​Sende

​​Helseforetak og private sykehus​

​Motta​

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​Motta

​Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 4.

Kan erstattes av: HIS 1138:2014

Kravdokument

Neste versjon

Profil av

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)

 

​Fant du det du lette etter?​