Logo for print

Meldingen benyttes til å svare på innkalle til dialogmøte 2 og 3 i sykefraværsoppfølgingen elektronisk.

Målgrupper

Obligatorisk for​Frist
​Virksomheter hvor leger foretar sykmelding
(Unntak beskrevet i «F07.12.2009 nr 1480 Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)»)
​Sende1.3.2016​

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Merknad: NAV mottar meldingen

Kravdokument

Tilgjengelig fra

Normativ referanse

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin