Logo for print

Dette dokumentet skal gi en samlet oversikt over de viktigste prinsippene for samhandlingsarkitektur og standardisering ved elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren.

​Dokumentet har ikke til hensikt å gi en utfyllende beskrivelse av de ulike områder, men kun en kort presentasjon av formål og hovedprinsipper ved hvert område samt lenker (referanser) til mer utfyllende dokumentasjon.
 
Målgruppen for dokument er personer med ansvar for utvikling, bestilling og innføring av IKT-løsninger, spesielt løsninger for elektronisk samhandling, i helse- og omsorgssektoren.

Dokument

 

​Fant du det du lette etter?​