Logo for print

Denne standarden definerer en teknisk løsning for kommunikasjon av innhold i elektroniske pasientjournaler. Standarden beskriver hvordan et sett av EPJ-komponener (EPJ-saker og EPJ-dokumenter) kan kommuniseres ved hjelp av Hodemeldingen.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin