Logo for print

Dette dokumentet beskriver et felles meldingshode som skal benyttes for elektroniske meldinger i helsesektoren. Hodemeldingenen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger.

Hodemeldingenen skal benyttes sammen med fagspesifikke meldinger, og er beregnet til bruk innenfor alle deler av det norske helsevesenet der det utveksles helsefaglig informasjon.

Hodemeldingen vil bidra til en ensartet måte å overføre felles administrative opplysninger på, og dermed bidra til raskere implementering i avgiversystemene for denne type opplysninger. Hodemeldingen kan og bør også benyttes ved utarbeidelse av registerspesifikke meldinger for innrapportering til alle typer helseregistre (personidentifiserbare, pseudonyme, anonyme og avidentifiserte).
Hodemeldingen inneholder informasjon om avsender/mottaker(e), referanse til alle relevante dokumenter og ev. referanser til meldingen som startet dialogen og forrige melding i dialogen.
Hoveddelen av rapporten består av en informasjonsmodell som beskiver meldingen. På grunnlag av denne informasjonsmodellen er det utarbeidet et XML Schema som skal benyttes ved utveksling.
Det vil bli utarbeidet separate veiledninger i tilknytning til aktuelle fagmeldinger med beskrivelse av hvordan meldingen skal anvendes for bestemte formål, f.eks. henvendelse om pasient (forespørsel og svar relatert til journalinformasjon eller pasientbehandling), resept og meldinger til pleie- og omsorgssektoren.

Kravdokument

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Relaterte dokumenter

 

​Fant du det du lette etter?​