Logo for print

​Arkivverkets avleveringsstandard for avsluttede elektroniske pasientjournaler som skal til arkivdepot etter pasientens død.

Standarden beskriver hvordan virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal avlevere arkiverte elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv i henhold til bestemmelser i arkivloven, helseregisterloven §§ 8 og 12, spesialisthelsetjenesteloven § 3-2a, og bestemmelsene i Helsearkivforskriften.

Målgrupper 

​Obligatorisk for

​Virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv

Besluttet av: Riksarkivaren den 15.11.2016 med hjemmel i forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) § 11 første ledd, se Brev Riksarkivaren fastsatt EPJARK Standard (PDF).

Relaterte dokumenter

​Fant du det du lette etter?​