Logo for print

Meldingen benyttes for å undersøke om bruker skal betale egenandel.

Egenandelsspørringen finnes i tre varianter:

1. HarBorgerFrikort er synkron tjeneste.

2. HarBorgerFrikortMengde er en asynkron tjeneste som har samme logikk som harBorgerFrikort, og benyttes av samme type samhandler. Forskjellen er at det for denne tjenesten er mulig å spørre på flere personer i samme tjenestekall.

3. HarBorgerEgenandelFritak er synkron tjeneste som kan benyttes av Apotek og Bandasjist. Logikken for denne tjeneste er at det sjekkes både om borger har frikort og er minstepensjonist.

Målgrupper

​Anbefalt

​Behandlere og virksomheter med rett til å kreve egenandel etter folketrygdlovens § 5-3.

​Sende

​Behandlere og virksomheter med rett til å kreve egenandel etter folketrygdlovens § 5-3.

​Motta

Anbefaling: Anbefalt av HELFO

Merknad: HELFO sender og mottar meldingen.

Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Standarden HIS 1024:2010 Forespørsel og svar om egenandel kan fortsatt benyttes i de systemene der den er implementert.

Kravdokument

Tidligere versjon

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)