Logo for print

Meldingen benyttes for å undersøke om bruker skal betale egenandel.

Spørretjenesten pasientens frikortstatus svarer på om pasienten/kunden har frikort eller skal betale egenandel (for apotek/bandsjist svarer tjenesten i tillegg på om innbygger er fritatt for egenandel på bakgrunn av minste pensjonsnivå).

Egenandelsregisterforskriftens § 11 regulerer hvem frikortopplysningene kan utleveres til uten hinder av taushetsplikten. Avsender av meldingen må ha tjenstlig behov for å kunne sende spørring om en pasient/kunde skal betale egenandel. Det er kun behandlere som utløser egenandeler under frikort egenandelstak 1 og 2 som kan benytte spørringen. Oversikt over disse finnes i tabellen nedenfor under målgruppe.

Egenandelsspørringen finnes i tre varianter:

1. HarBorgerFrikort er synkron tjeneste.

2. HarBorgerFrikortMengde er en asynkron tjeneste som har samme logikk som harBorgerFrikort, og benyttes av samme type samhandler. Forskjellen er at det for denne tjenesten er mulig å spørre på flere personer i samme tjenestekall.

3. HarBorgerEgenandelFritak er synkron tjeneste som kan benyttes av Apotek og Bandasjist. Logikken for denne tjeneste er at det sjekkes både om borger har frikort og er minstepensjonist.

Målgrupper

 

​Standarden er Anbfalt for følgende målgrupper (SEnde og motta)
 • Helseforetak

 • Legevaktstjeneste​

 • Lege som har avtale med kommunen

 • Legespesialister med avtaler med RHF

 • Psykologer med avtaler med RHF

 • Lab/røntgen med avtaler med RHF

 •  Fysioterapeuter (og manuellterapeuter) med avtale med kommuner

 •  Rehabilitering med avtale med RHF 

 • ​ Apotek

 • ​ Bandasjist

 •  Tannleger og tannpleier

 •  Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

 • ​ E-resept

 • ​ KUHR

 • ​ HESA

 • NAV

Anbefaling

 • Anbefalt av Helfo

Merknad:

Helfo sender og mottar meldingen.

Tidligere versjon

Standarden Forespørsel og svar om egenandel (HIS 1024:2010) kan fortsatt benyttes i de systemene der den er implementert.

Teknisk informasjon

 • Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)
 • Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.