Logo for print

Dette dokumentet beskriver en referansemodell for elektronisk samhandling og ulike samhandlingsmodeller innen helse- og omsorgstjenesten.

Målgrupper

  • Dokumentet er primært rettet mot beslutningstakere og arkitekter.
  • Dokumentet er også relevant for prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt