Logo for print

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for korrekt bruk av kodeverk og identifikatorer i meldinger som inneholder endringer og kanselleringer.  Retningslinjene angir riktig bruk av aktuelle kodeverk og identifikatorer for å referere til opprinnelig melding.

Retningslinjene omfatter standardene for henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger.

Kontakt