Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende rekvisisjon til et laboratorium eller en sykehusavdeling. Meldingen dekker alle laboratorietjenester (medisinsk biokjemi, hematologi, mikrobiologi, virologi, cytologi, histologi mv).

Kravdokument

Neste versjon

Normative referanser

Relaterte dokumenter

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin