Logo for print

Dette dokumentet beskriver nasjonal referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling i helse- og omsorgstjenesten.

Dokumentet er retningsgivende for helse- og omsorgssektoren. Det vil si at det beskriver nasjonale myndigheters oppfatning av hva som er god praksis innenfor dette området.

Målgrupper

  • Referansearkitekturen er primært rettet mot beslutningstakere og arkitekter.
  • Referansearkitekturen er også relevant for prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt