Logo for print

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan  skal benyttes når det er behov for å rekvirere tjenester innen radiologi.

Meldingen benyttes til å sende rekvisisjon til en avdeling for bildediagnostikk eller et røntgeninstitutt for å få utført en radiologisk undersøkelse. Meldingen dekker alle typer radiologiske undersøkelser (computertomografi, mammografi, magnettomografi, røntgen, scintigrafi, ultralyd).

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter som tilbyr radiologisk undersøkelse

​​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 9.

Kan erstattes av: HIS 80821:2008

 

​anbefalt for

​​Virksomheter som rekvirerer radiologisk undersøkelse

​​Sende

Forrige versjon

Teknisk informasjon